Korea Gifts & Flower  ExpressDelivery
    * Seoul, Pusan, Itaewon, Nowon-gu, Songpa-gu, Gangseo-gu, Gwanak-gu, Yangcheon-gu, Eunpyeong-gu , Gangdong-gu, Seongbuk-gu, Jungnang-gu, Dongjak-gu, Guro-gu, Yeongdeungpo-gu, Dongdaemun-gu, Mapo-gu
Plants! ✦ Plants for the home or office in Korea ✦

No Image
Lucky Bamboo
(Free vase)
KRW51,949
USD 46.40
No Image
Lucky Bamboo
KRW51,949
USD 46.40
No Image
Lucky Bamboo
KRW51,949
USD 46.40
No Image
Lucky Bamboo
KRW73,054
USD 65.25
No Image
Plant Selection
KRW73,054
USD 65.25
No Image
Lucky Bamboo
KRW73,054
USD 65.25
No Image
Lucky Bamboo
KRW73,054
USD 65.25
No Image
Plant Selection
KRW79,548
USD 71.05
No Image
Anthurium
KRW79,548
USD 71.05
No Image
Cute Green
KRW79,548
USD 71.05
No Image
Pink Rose
KRW79,548
USD 71.05
No Image
Plant Selection
KRW89,288
USD 79.75
No Image
Plant Selection
KRW89,288
USD 79.75
No Image
Plant Selection
KRW89,288
USD 79.75
No Image
Plant Selection
KRW89,288
USD 79.75
No Image
Lucky Bamboo
KRW89,288
USD 79.75
No Image
Plant Selection
KRW89,288
USD 79.75
No Image
Snack Chrysanthemum
KRW94,158
USD 84.10
No Image
Garden Delight
KRW95,782
USD 85.55
No Image
Hydrangea Plant
KRW105,522
USD 94.25
No Image
Plant Selection
KRW105,522
USD 94.25
No Image
Plant Selection
KRW105,522
USD 94.25
No Image
Plant Selection
KRW105,522
USD 94.25
No Image
Plant Selection
KRW110,393
USD 98.60

Copyright 2000-2021 Korea-florist.com
Flat delivery fee of KRW13,379 ( USD 11.95 ) .
Quality Floristwide Network
Satisfaction
Service rating
Paypal